รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : สุริยันต์ บุตรทิพย์ (หนุ่ม)
ปีที่จบ : 2545   รุ่น : 7(ม.6)
อีเมล์ : noomsuriyan@gmail.com
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : บจก โคเบลโก้คอนสตรัคชั่นแมชชีนเนอรี่เซาท์อีสเอเชียจำกัด
ตำแหน่ง : Japanese translator(ล่ามแปลภาษาญี่ปุ่น)
ที่อยู่ที่ทำงาน

: เลขที่500/5 หมู่3 ตำบลตาสิทธิ์ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140

วันที่บันทึกข้อมูล : 09 เม.ย. 2562,15:01 น.   หมายเลขไอพี : 148.64.3.123


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล