รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : น.ส. วรรณวิศา ปาปะเขา (นุ้ย)
ปีที่จบ : 2548   รุ่น : 10
อีเมล์ : vanvisa.noonuy@gmail.com
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : K LINE LOGISTICS (THAILAND) LTD.
ตำแหน่ง : EDI AIR IMPORT
ที่อยู่ที่ทำงาน

: สนามบินสุวรรณภูมิ

วันที่บันทึกข้อมูล : 11 ต.ค. 2560,10:58 น.   หมายเลขไอพี : 58.137.83.116


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล