รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : น.ส.ส่องแสง มะปะเต (น้ำ 남)
ปีที่จบ : 2548   รุ่น : 10
อีเมล์ : songsaeng.ma22@gmail.com
เว็บไซต์ : -
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : บริษัท เฮลท์ ซัพพอร์ท เฮ้าส์ จำกัด
ตำแหน่ง : หัวหน้าคลังสินค้า
ที่อยู่ที่ทำงาน

: 5/14-16 ซ.ศรีนครินทร์ 46/1 ถ.ศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250

วันที่บันทึกข้อมูล : 27 ก.ย. 2560,19:03 น.   หมายเลขไอพี : 125.24.89.49


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล