รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : นายจิตกร ทามาตย์ (ต้อม)
ปีที่จบ : 2548   รุ่น :
อีเมล์ : Tomjittakorn26@gmail.com
เว็บไซต์ : -
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าไฮงาม อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
ที่อยู่ที่ทำงาน

: ต.เหล่าไฮงาม อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ 46110

วันที่บันทึกข้อมูล : 27 ก.ย. 2560,12:59 น.   หมายเลขไอพี : 223.206.247.183


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล