รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : นิภาพร แก้วลูก (แสนโง) (ปุ้ย)
ปีที่จบ : 2548   รุ่น :
อีเมล์ : niphaphon2214@gmail.com
เว็บไซต์ : -
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ที่อยู่ที่ทำงาน

: ที่อยู่: สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

วันที่บันทึกข้อมูล : 26 ก.ย. 2560,17:52 น.   หมายเลขไอพี : 27.55.71.214


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล