รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : มนรัตน์ ปทุมสังข์ (คงสัตย์) (ปุ้ย)
ปีที่จบ : 2542   รุ่น : 4
อีเมล์ : monratpat@cpram.co.th
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : บริษัท ซีพีแรม จำกัด (สายงานเบเกอรี่)
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ประสานงาน(อาวุโส)
ที่อยู่ที่ทำงาน

: นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง กทม

วันที่บันทึกข้อมูล : 23 ก.ย. 2560,09:53 น.   หมายเลขไอพี : 61.91.43.99


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล