ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : มนัสนันท์. พัชรปัญญวัฒน์ (นะมล)
ปีที่จบ : 2542   รุ่น : 9
อีเมล์ : O_rew01@hotmail.com
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : ศูนย์แพทย์โรงพยาบาลกรุงเทพ
ตำแหน่ง : เทคนิคเชี่ยน ห้องตรวจ ultrasound Neurosonology
ที่อยู่ที่ทำงาน

: 2 ซอยศูนย์วิจัย 7 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ ห้วยขวาง กทม 10310

วันที่บันทึกข้อมูล : 22 ก.ย. 2560,20:11 น.   หมายเลขไอพี : 27.55.226.152


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล